NordFX cung cấp cho tất cả khách hàng của mình quyền truy cập vào dịch vụ "tín hiệu" tự động từ nhà phát triển МТ4 - MetaQuotes Software Corp.

Dịch vụ này được tích hợp trực tiếp vào МТ4, cho phép các nhà đầu tư kết nối với hàng ngàn tín hiệu tgiao dịch trên khắp thế giới và tự động sao chép các tín hiệu ưu tiên trong tài khoản của họ. Bất kỳ nhà đầu tư nào cũng có thể trở thành nhà cung cấp tín hiệu và kiếm thêm thu nhập.

Ưu điểm của dịch vụ "Tín hiệu":

 • Đơn giản và dễ dàng đăng ký tín hiệu;
 • Sự bảo vệ đặc biệt các nhà đăng ký khỏi việc tính sai kích thước lot giao dịch và tiền nạp quá nhiều;
 • Hoàn thiện tính minh bạch của lịch sử giao dịch;
 • Mức độ an toàn cao đối với các nhà đầu tư và nhà cung cấp tín hiệu;
 • Không có bên thứ ba truy cập vào các tài khoản và số dư được nắm giữ bởi nhà đầu tư và nhà cung cấp - ngay cả mật khẩu của nhà đầu tư không được yêu cầu đăng ký;
 • Đăng ký tín hiệu có thể trả phí hoặc miễn phí. Thời hạn đăng ký tiêu chuẩn là 1 tháng. Trong trường hợp đăng ký trả phí, một khoản phí cố định nhỏ được tính;
 • Phí mua bán hoặc hoa hồng không tăng.

Chỉ cần một vài cú nhấp chuột có thể chọn nhà cung cấp dịch vụ phù hợp nhất, xem chiến lược kinh doanh và hiệu suất của nó và đăng ký tín hiệu của ông ấy ngay trong cổng giao dịch của bạn.

Những gì được yêu cầu:

Bạn cũng có thể đăng ký tín hiệu thông qua MQL5.community. Thực hiện các bước sau:

 • 1. Đăng nhập vào tài khoản MQL5 của bạn trên MQL5.com.
 • 2. Chọn một tín hiệu phù hợp từ danh sách các tín hiệu và nhấp vào "Đăng ký".
 • 3. Chỉ định thời gian đăng ký (một tuần hoặc một tháng) và ngày bắt đầu.
 • 4. Sau đó nhập NordFX và đăng nhập của bạn (số tài khoản giao dịch của bạn) và giao dịch sẽ được sao chép.

Các bảng xếp hạng các nhà cung cấp tín hiệu có thể được xem trong cổng giao dịch hoặc trên trang web MQL5.community.

Để trở thành nhà cung cấp tín hiệu, bạn cần phải đăng ký như một Người bán trên trang web MQL5.community.

Có một chu kỳ kiểm tra và giám sát một tháng cho tất cả các tín hiệu được thanh toán khi chúng được kiểm tra để phù hợp với một số yêu cầu. Nếu một nhà đầu tư cung cấp tín hiệu miễn phí, họ không trải qua giai đoạn kiểm tra.

* Một tài khoản giao dịch có thể được đăng ký với một tín hiệu duy nhất.

Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi