Các điều khoản của thông báo này áp dụng cho các khách hàng cũ cũng như khách hàng hiện tại của chúng tôi.

Thông tin cá nhân 
Khi bạn đăng ký hoặc duy trì tài khoản trực tiếp với Nord FX, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân về bạn cho các mục đích giao dịch, chẳng hạn như đánh giá nhu cầu tài chính của bạn, xử lý các yêu cầu và giao dịch, thông báo cho bạn về các sản phẩm và dịch vụ có thể bạn quan tâm, và cung cấp dịch vụ khách hàng. Những thông tin như vậy có thể bao gồm:
- thông tin đăng ký: thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi trong đơn và các hình thức khác, như tên, địa chỉ, ngày sinh, nghề nghiệp, tài sản và thu nhập;
- thông tin giao dịch: thông tin về các giao dịch của bạn với chúng tôi và với các đối tác liên kết của chúng tôi cũng như thông tin về các cuộc hội thoại của chúng tôi với bạn. Ví dụ bao gồm số dư tài khoản, hoạt động giao dịch, yêu cầu của bạn, và các phản hồi của chúng tôi;
- thông tin xác minh: thông tin cần thiết để xác minh danh tính của bạn, chẳng hạn như hộ chiếu hoặc bằng lái xe. Các ví dụ cũng bao gồm thông tin cơ bản về bạn mà chúng tôi nhận được từ hồ sơ công đồng hoặc từ các tổ chức khác không liên kết với Nord FX.

Giới thiệu Cookie 
Cookie là các tệp tin nhỏ chứa thông tin mà một trang Web sử dụng để theo dõi khách truy cập. Nord FX có thể thiết lập và truy cập các cookie Nord FX trên máy tính của bạn, cho phép chúng tôi tìm hiểu những quảng cáo và chương trình khuyến mại nào mang người dùng đến trang web của chúng tôi. Nord FX hoặc bất kỳ bộ phận nào của nó có thể sử dụng cookie liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của Nord FX để theo dõi hoạt động của bạn trên các trang web của chúng tôi. Thông tin như vậy mà chúng tôi thu thập và chia sẻ sẽ là ẩn danh và không thể nhận dạng cá nhân.

Công nghệ An ninh 
Nord FX sử dụng công nghệ mã hóa Secure Socket Layer (SSL) để bảo vệ thông tin nhất định mà bạn gửi. Loại công nghệ này bảo vệ bạn khỏi việc thông tin của bạn bị chặn bởi bất kỳ ai khác ngoài Nord FX trong khi nó được truyền cho chúng tôi. Chúng tôi nỗ lực để đảm bảo rằng các trang web của chúng tôi được an toàn và đáp ứng các tiêu chuẩn ngành. Chúng tôi cũng sử dụng các biện pháp bảo vệ khác như tường lửa, hệ thống xác thực (ví dụ: mật khẩu và số nhận dạng cá nhân) và cơ chế kiểm soát truy cập để kiểm soát việc truy cập trái phép vào hệ thống và dữ liệu.
Theo các khuyến nghị của Hội đồng Tiêu chuẩn An toàn Công nghiệp Thẻ Thanh toán, chi tiết thẻ khách hàng được bảo vệ bằng cách sử dụng mã hóa Transport Layer - TLS 1.2 và lớp ứng dụng với thuật toán AES và chiều dài khóa 256 bit.

Chia sẻ thông tin với các đối tác Affiliate của chúng tôi
Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân được mô tả ở trên với các đối tác Affiliate của chúng tôi vì mục đích kinh doanh, chẳng hạn như dịch vụ các tài khoản khách hàng và thông tin cho khách hàng về sản phẩm và dịch vụ mới hoặc hỗ trợ hoạt động kinh doanh của công ty, các đối tác affiliates, hoặc nhân viên , và theo sự cho phép của luật pháp hiện hành. Các đối tác affiliates của chúng tôi có thể bao gồm các công ty do chúng tôi kiểm soát hoặc sở hữu cũng như các công ty có quyền sở hữu trong công ty của chúng tôi. Thông tin mà chúng tôi chia sẻ với các đối tác Affiliates có thể bao gồm bất kỳ thông tin nào được mô tả ở trên, chẳng hạn như tên, địa chỉ, thông tin giao dịch và tài khoản của bạn. Các đối tác Affiliate của chúng tôi duy trì sự riêng tư của thông tin của bạn đến mức tương tự như Nord FX thực hiện theo Chính sách này.

Chia sẻ thông tin với các bên thứ ba 
Nord FX không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba, trừ khi được mô tả trong Chính sách này. Việc tiết lộ bên thứ ba có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin đó với các công ty không liên kết thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho tài khoản của bạn hoặc tạo thuận lợi cho các giao dịch của bạn với Nord FX, bao gồm những dịch vụ cung cấp tư vấn chuyên nghiệp, pháp lý hoặc kế toán cho Nord FX. Các công ty không liên kết hỗ trợ Nord FX cung cấp dịch vụ cho bạn được yêu cầu duy trì tính bảo mật của thông tin như vậy trong phạm vi mà họ nhận được và chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó và chỉ cho các mục đích mà Nord FX chỉ định. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba để thực hiện các hướng dẫn của bạn hoặc theo sự đồng ý của bạn. Chúng tôi muốn bạn biết rằng Nord FX sẽ không bán thông tin cá nhân của bạn.

Tuyên bố Quy định 
Trong một số trường hợp, Nord FX có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba theo sự chấp nhận của pháp luật và các quy định áp dụng hoặc tuân thủ. Ví dụ: chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân để hợp tác với cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật để thực hiện theo yêu cầu hầu tòa hoặc các yêu cầu chính thức khác và khi cần thiết để bảo vệ quyền hoặc tài sản của chúng tôi. Trừ khi được mô tả trong chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ không sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào khác, trừ khi chúng tôi mô tả cách thức thông tin đó sẽ được sử dụng tại thời điểm bạn tiết lộ cho chúng tôi hoặc chúng tôi nhận được sự cho phép của bạn.

Opt Out
Bạn không bắt buộc phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có thể yêu cầu; Tuy nhiên, việc không làm như vậy có thể dẫn đến việc chúng tôi không thể mở hoặc duy trì tài khoản của bạn hoặc cung cấp dịch vụ cho bạn. Mặc dù chúng tôi cố gắng hết sức để đảm bảo rằng tất cả thông tin mà chúng tôi nắm giữ về bạn là chính xác, đầy đủ và cập nhật, bạn có thể giúp chúng tôi trong vấn đề này bằng cách thông báo ngay cho chúng tôi nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân của bạn. Nếu bạn muốn thay đổi / xóa dữ liệu cá nhân hoặc muốn từ chối cung cấp, bạn nên thông báo cho chúng tôi một e-mail tới support@nordfx.com hoặc liên hệ với chúng tôi qua điện thoại, fax hoặc bưu điện bằng cách sử dụng các thông tin liên lạc dưới đây. Nếu bạn không muốn tiết lộ thông tin cá nhân cho các đối tác affiliate hoặc các bên thứ ba khác như được mô tả trong Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua e-mail tại: compliance@nordfx.com

Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi