2024 Giải thưởng Fxdailyinfo<br>Nhà môi giới Forex ECN/STP tốt nhất
2024
Giải thưởng Fxdailyinfo
Nhà môi giới Forex ECN/STP tốt nhất
2024 Giải thưởng Finance Derivative<br>Công ty môi giới ngoại hối minh bạch nhất UAE
2024
Giải thưởng Ngoại hối Thế giới
Môi giới Đáng tin cậy Nhất
2024 Giải thưởng Finance Derivative<br>Công ty môi giới ngoại hối minh bạch nhất UAE
2024
Giải thưởng Ngoại hối Thế giới
Chương trình IB Tốt nhất
2024 Giải thưởng Finance Derivative<br>Công ty môi giới ngoại hối minh bạch nhất UAE
2024
WikiFX
Elite Công nghiệp của Năm
2024 Giải thưởng Finance Derivative<br>Công ty môi giới ngoại hối minh bạch nhất UAE
2024
Kinh doanh quốc tế
Giải thưởng tạp chí
Nhà môi giới ngoại hối đáng tin cậy nhất
Latam
2024 Giải thưởng Finance Derivative<br>Công ty môi giới ngoại hối minh bạch nhất UAE
2024
Giải thưởng phái sinh tài chính
Nhà môi giới tiền điện tử tốt nhất
Đông Nam Á
2023 Xếp Hạng Giải Thưởng Forex <br>Chương Trình Đối Tác Tốt Nhất
2023
Giải thưởng ngoại hối
Nhà môi giới ngoại hối tốt nhất Trung Đông
2023 Giải thưởng AllForexRating<br> Nhà môi giới tiền điện tử tốt nhấtр
2023
Giải thưởng ngoại hối
Nhà cung cấp tin tức và phân tích tốt nhất
2023 Giải thưởng AllForexRating<br> Nhà môi giới tiền điện tử tốt nhấtр
2023
Giải thưởng AllForexRating
Nhà môi giới tiền điện tử tốt nhấtр
2023 Giải thưởng fxdailyinfo<br>Nền tảng giao dịch tiền điện tử tốt nhất
2023
Giải thưởng fxdailyinfo
Nền tảng giao dịch tiền điện tử tốt nhất
2023 Giải thưởng Finance Derivative<br>Công ty môi giới ngoại hối minh bạch nhất UAE
2023
Giải thưởng Finance Derivative
Công ty môi giới ngoại hối minh bạch nhất UAE
2023 Giải thưởng Finance Derivative<br>Chương trình liên kết ngoại hối tốt nhất Đông Nam Á
2023
Giải thưởng Finance Derivative
Chương trình liên kết ngoại hối tốt nhất Đông Nam Á
2023 Giải thưởng tạp chí<br>kinh doanh quốc tế<br>Nhà môi giới CFD tốt nhất Châu Á
2023
Giải thưởng tạp chí
kinh doanh quốc tế
Nhà môi giới CFD tốt nhất Châu Á
2023 Giải thưởng tạp chí<br>kinh doanh quốc tế<br>Nhà môi giới ngoại hối đáng tin cậy nhất Latam
2023
Giải thưởng tạp chí
kinh doanh quốc tế
Nhà môi giới ngoại hối đáng tin cậy nhất Latam
2022 Giải thưởng ngoại hối<br>Nhà môi giới CFD tốt nhất Châu Á
2022
Giải thưởng ngoại hối
Nhà môi giới CFD tốt nhất Châu Á
2022 Giải thưởng Forexing<br>Nhà môi giới tốt nhất Trung Đông
2022
Giải thưởng Forexing
Nhà môi giới tốt nhất Trung Đông
2022 Giải thưởng phái sinh tài chính<br>Nhà môi giới ngoại hối đáng tin cậy nhất Châu Á
2022
Giải thưởng phái sinh tài chính
Nhà môi giới ngoại hối đáng tin cậy nhất Châu Á
2022 Giải thưởng AllForexRating<br>Nhà môi giới tiền điện tử tốt nhất
2022
Giải thưởng AllForexRating
Nhà môi giới tiền điện tử tốt nhất
2022 Giải thưởng Tạp chí Kinh doanh Quốc tế<br>Nhà môi giới thực thi tốt nhất LATAM
2022
Giải thưởng Tạp chí Kinh doanh Quốc tế
Nhà môi giới thực thi tốt nhất LATAM
2022 Xếp Hạng Giải Thưởng Forex <br>Nền Tảng Giao Dịch Cộng Đồng Tốt Nhất
2022
Liên đoàn các doanh nghiệp thế giới
Giải thưởng Kinh doanh xuất sắc BIZZ
Năm 2021 Xếp Hạng Giải Thưởng Forex <br>Nền Tảng Giao Dịch Cộng Đồng Tốt Nhất
Năm 2021
Xếp Hạng Giải Thưởng Forex
Nền Tảng Giao Dịch Cộng Đồng Tốt Nhất
Năm 2021 Xếp Hạng Giải Thưởng Forex <br>Chương Trình Đối Tác Tốt Nhất
Năm 2021
Xếp Hạng Giải Thưởng Forex
Chương Trình Đối Tác Tốt Nhất
Năm 2021 Hiệp hội Nhà Giao dịch Ngoại hối Hỗ trợ khách hàng tốt nhất
Năm 2021
Hiệp hội Nhà Giao dịch Ngoại hối
Hỗ trợ khách hàng tốt nhất
Năm 2021 Giải thưởng Ngoại hối Thế giới Nhà môi giới minh bạch nhất
Năm 2021
Giải thưởng Ngoại hối Thế giới
Nhà môi giới minh bạch nhất
2020 Xếp Hạng Giải Thưởng Forex <br>Chương Trình Đối Tác Tốt Nhất
2020
Giải thưởng Forex
Nhà môi giới ngoại hối tốt nhất Trung Đông
2020 Xếp Hạng Giải Thưởng Forex <br>Chương Trình Đối Tác Tốt Nhất
2020
Xếp Hạng Giải Thưởng Forex
Chương Trình Đối Tác Tốt Nhất
2020 Học Viện Masterforex-V Nhà Môi Giới Đáng Tin Cậy Nhất Thế Giới
2020
Học Viện Masterforex-V
Nhà Môi Giới Đáng Tin Cậy Nhất Thế Giới
2020 Giải thưởng IAFT Môi giới tốt nhất của Châu Á
2020
Giải thưởng IAFT
Môi giới tốt nhất của Châu Á
2020 Giải thưởng IAFT Nhà môi giới tiền điện tử tốt nhất
2020
Giải thưởng IAFT
Nhà môi giới tiền điện tử tốt nhất
2020 Liên đoàn các doanh nghiệp thế giới<br>Giải thưởng Kinh doanh xuất sắc BIZZ
2020
Liên đoàn các doanh nghiệp thế giới
Giải thưởng Kinh doanh xuất sắc BIZZ
2020 Giải Thưởng AtoZ Markets <br>Nền Tảng Quản Lý Tài Khoản Tốt Nhất
2020
Giải Thưởng AtoZ Markets
Nền Tảng Quản Lý Tài Khoản Tốt Nhất
2019 Xếp Hạng Giải Thưởng Forex <br>Chương Trình Đối Tác Tốt Nhất
2019
Xếp Hạng Giải Thưởng Forex
Chương Trình Đối Tác Tốt Nhất
2019 Xếp Hạng Giải Thưởng Forex <br>Nền Tảng Giao Dịch Cộng Đồng Tốt Nhất
2019
Xếp Hạng Giải Thưởng Forex
Nền Tảng Giao Dịch Cộng Đồng Tốt Nhất
2019 Học Viện Masterforex-V<br>Công Ty Môi Giới Tốt Nhất Thế Giới
2019
Học Viện Masterforex-V
Công Ty Môi Giới Tốt Nhất Thế Giới
2019 Học Viện Masterforex-V<br>Nhà môi giới ngoại hối tốt nhất thế giới theo bình chọn của các nhà giao dịch
2019
Học Viện Masterforex-V
Nhà môi giới ngoại hối tốt nhất thế giới theo bình chọn của các nhà giao dịch
2019 Giải Thưởng IAFT<br>Công Ty Môi Giới Tốt Nhất Châu Á
2019
Giải Thưởng IAFT
Công Ty Môi Giới Tốt Nhất Châu Á
2019 Hội Nghị Thượng Đỉnh Giáo Dục Tài Chính Sài Gòn Chương Trình Đối Tác Xuất Sắc
2019
Hội Nghị Thượng Đỉnh Giáo Dục Tài Chính Sài Gòn
Chương Trình Đối Tác Xuất Sắc
2019 Giải thưởng FXdailyinfo Nhà môi giới tiền điện tử tốt nhất
2019
Giải thưởng FXdailyinfo
Nhà môi giới tiền điện tử tốt nhất
2018 Xếp hạng giải thường Forex Nhà môi giới có chương trình đối tác tốt nhất
2018
Xếp hạng giải thường Forex
Nhà môi giới có chương trình đối tác tốt nhất
2018 Xếp hạng giải thường Forex Nhà môi giới ngoại hối tốt nhất châu Á
2018
Xếp hạng giải thường Forex
Nhà môi giới ngoại hối tốt nhất châu Á
2018 Xếp hạng giải thường Forex Nhà môi giới có mạng lưới giao dịch xã hội tốt nhất
2018
Xếp hạng giải thường Forex
Nhà môi giới có mạng lưới giao dịch xã hội tốt nhất
2018 Học Viện Masterforex-V<br>Công Ty Môi Giới Tốt Nhất Thế Giới
2018
Học Viện Masterforex-V
Công Ty Môi Giới Tốt Nhất Thế Giới
2018 Học Viện Masterforex-V<br>Công Ty Môi Giới Tiền Điện Tử Tốt Nhất
2018
Học Viện Masterforex-V
Công Ty Môi Giới Tiền Điện Tử Tốt Nhất
2018 Giải Thưởng IAFT<br>Công Ty Môi Giới Tốt Nhất Châu Á
2018
Giải Thưởng IAFT
Công Ty Môi Giới Tốt Nhất Châu Á
2018 Giải Thưởng Thương Hiệu Toàn Cầu<br>Nhà Môi Giới Giao Dịch Tiền Mật Mã Đáng Tin Cậy Nhất
2018
Giải Thưởng Thương Hiệu Toàn Cầu
Nhà Môi Giới Giao Dịch Tiền Mật Mã Đáng Tin Cậy Nhất
2018 Giải thưởng Tạp chí Kinh doanh Quốc tế<br>Nhà môi giới giao dịch tiền mật mã tốt nhất
2018
Giải thưởng Tạp chí Kinh doanh Quốc tế
Nhà môi giới giao dịch tiền mật mã tốt nhất
2018 Giải thưởng từ Fxdailyinfo<br>Nhà cung cấp tin tức và phân tích tốt nhất
2018
Giải thưởng từ Fxdailyinfo
Nhà cung cấp tin tức và phân tích tốt nhất
2017 Xếp hạng Giải thưởng Forex<br>Nhà Môi Giới Crypto<br>Tốt Nhất Châu Á
2017
Xếp hạng Giải thưởng Forex
Nhà Môi Giới Crypto
Tốt Nhất Châu Á
2017 Masterforex-V EXPO<br>Nhà môi giới tốt nhất thế giới
2017
Masterforex-V EXPO
Nhà môi giới tốt nhất thế giới
2017 Masterforex-V EXPO<br>Chương trình liên kết forex tốt nhất
2017
Masterforex-V EXPO
Chương trình liên kết forex tốt nhất
2017  Giải thưởng IAFT  Nhà môi giới tốt nhất với giao dịch Tiền điện tử
2017
Giải thưởng IAFT
Nhà môi giới tốt nhất với giao dịch Tiền điện tử
2017 Giải thưởng Forex Expo Chương trình Thưởng và Khuyến mãi Tốt nhất tại Châu Á
2017
Giải thưởng Forex Expo
Chương trình Thưởng và Khuyến mãi Tốt nhất tại Châu Á
2017 ShowFx World Nhà môi giới Uy tín nhất
2017
ShowFx World
Nhà môi giới Uy tín nhất
2016 Xếp hạng Giải thưởng Forex Chương trình liên kết tốt nhất
2016
Xếp hạng Giải thưởng Forex
Chương trình liên kết tốt nhất
2016 Học Viện Masterforex-V Nhà môi giới tốt nhất thế giới
2016
Học Viện Masterforex-V
Nhà môi giới tốt nhất thế giới
2016 Giải thưởng Forex Most Reliable Broker 2016
2016
Giải thưởng Forex
Đáng tin cậy nhất
Môi giới 2016
2016 Giải thưởng Forex Expo Best 24/7 Customer Service
2016
Giải thưởng Forex Expo
Hỗ trợ khách hàng 24/7 tốt nhất
Dịch vụ
2016 Giải IAIR Nhà môi giới tốt nhất / Ngoại hối Giao dịch Ấn Độ
2016
Giải IAIR Nhà môi giới tốt nhất / Ngoại hối Giao dịch Ấn Độ
2015 Xếp hạng Giải thưởng Forex Môi giới ngoại hối tài khoản Micro tốt nhất
2015
Xếp hạng Giải thưởng Forex
Môi giới ngoại hối tài khoản Micro tốt nhất
2015 Xếp hạng Giải thưởng Forex Môi giới khớp lệnh tốt nhất
2015
Xếp hạng Giải thưởng Forex
Môi giới khớp lệnh tốt nhất
2015 Học Viện Masterforex-V Môi giới ngoại hối tốt nhất thế giới
2015
Học Viện Masterforex-V
Môi giới ngoại hối tốt nhất thế giới
2015 Học Viện Masterforex-V Nhà môi giới tài khoản Micro tốt nhất thế giới
2015
Học Viện Masterforex-V
Nhà môi giới tài khoản Micro tốt nhất thế giới
2015 Học Viện Masterforex-V Nhà môi giới ECN tốt nhất thế giới
2015
Học Viện Masterforex-V
Nhà môi giới ECN tốt nhất thế giới
2015 Học Viện Masterforex-V Nhà môi giới tốt nhất thế giới về Dịch vụ Sao chép Giao dịch
2015
Học Viện Masterforex-V
Nhà môi giới tốt nhất thế giới về Dịch vụ Sao chép Giao dịch
2015 Giải thưởng IAFT Môi giới tốt nhất của Châu Á
2015
Giải thưởng IAFT
Môi giới tốt nhất của Châu Á
2015 Giải IAIR Nhà môi giới tốt nhất / Ngoại hối Giao dịch Ấn Độ
2015
Giải IAIR Nhà môi giới tốt nhất / Ngoại hối Giao dịch Ấn Độ
2014 Xếp hạng Giải thưởng Forex Môi giới ngoại hối tài khoản Micro tốt nhất
2014
Xếp hạng Giải thưởng Forex
Môi giới ngoại hối tài khoản Micro tốt nhất
2014 Xếp hạng Giải thưởng Forex Môi giới ngoại hối tốt nhất, Nga
2014
Xếp hạng Giải thưởng Forex
Môi giới ngoại hối tốt nhất, Nga
2014 Học Viện Masterforex-V Ngoại hối tốt nhất thế giới Dịch vụ Dealing
2014
Học Viện Masterforex-V
Ngoại hối tốt nhất thế giới Dịch vụ Dealing
2014 Học Viện Masterforex-V Tốt nhất Thế giới Môi giới ngoại hối tài khoản Micro
2014
Học Viện Masterforex-V
Tốt nhất Thế giới Môi giới ngoại hối tài khoản Micro
2014 Học Viện Masterforex-V Môi giới tốt nhất thế giới với giao dịch Dịch vụ tín hiệu
2014
Học Viện Masterforex-V
Môi giới tốt nhất thế giới với giao dịch Dịch vụ tín hiệu
2014 China Forex Expo Awards Môi giới ngoại hối tài khoản Micro tốt nhất
2014
China Forex Expo Awards Môi giới ngoại hối tài khoản Micro tốt nhất
2013 MENA 12th Forex Show Best Forex Arabic Platform
2013
MENA 12th Forex Show Best Forex Arabic Platform
2013 Học Viện Masterforex-V Ngoại hối tốt nhất thế giới Dịch vụ Dealing
2013
Học Viện Masterforex-V
Ngoại hối tốt nhất thế giới Dịch vụ Dealing
2013 Học Viện Masterforex-V Tốt nhất Thế giới Môi giới ngoại hối tài khoản Micro
2013
Học Viện Masterforex-V
Tốt nhất Thế giới Môi giới ngoại hối tài khoản Micro
2013 Học Viện Masterforex-V Chương trình thưởng tốt nhất thế giới
2013
Học Viện Masterforex-V
Chương trình thưởng tốt nhất thế giới
2013 Tạp chí CFI.co Môi giới FX tốt nhất ở Châu Á
2013
Tạp chí CFI.co Môi giới FX tốt nhất ở Châu Á
2012 Giải thưởng IAFT Môi giới tốt nhất dành cho giao dịch Với Advisors
2012
Giải thưởng IAFT
Môi giới tốt nhất dành cho giao dịch Với Advisors
2012 Học Viện Masterforex-V Tốt nhất Thế giới Môi giới ngoại hối tài khoản Micro
2012
Học Viện Masterforex-V
Tốt nhất Thế giới Môi giới ngoại hối tài khoản Micro
2012 Học Viện Masterforex-V Ngoại hối tốt nhất thế giới Dịch vụ Dealing
2012
Học Viện Masterforex-V
Ngoại hối tốt nhất thế giới Dịch vụ Dealing
2011 Học Viện Masterforex-V Ngoại hối tốt nhất thế giới Dịch vụ Dealing
2011
Học Viện Masterforex-V
Ngoại hối tốt nhất thế giới Dịch vụ Dealing
2011 7th Guangzhou International Hội chợ triển lãm tài chính & đầu tư Best Forex Broker Trading
2011
7th Guangzhou International Hội chợ triển lãm tài chính & đầu tư Best Forex Broker Trading
2010 China's Financial Annual Giải thưởng Champion HeXun Dịch vụ giao dịch ngoại hối tốt nhất
2010
China's Financial Annual Giải thưởng Champion HeXun Dịch vụ giao dịch ngoại hối tốt nhất
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi