Là một trong những công ty môi giới hàng đầu, NordFX tìm cách làm cho thị trường tài chính trở nên cởi mở và sẵn sàng cho một cuộc sống hàng ngày càng tốt. Công ty có mặt tại nhiều nơi trên thế giới, do đó chúng tôi có thể cung cấp cho nhân viên của chúng tôi nhiều kinh nghiệm quốc tế trong lĩnh vực dịch vụ tài chính.

Tận dụng được lòng tin của khách hàng và phấn đấu cho sự thịnh vượng tài chính ổn định và lâu dài của mình, chúng tôi luôn tạo cơ hội giao dịch mới cũng như các công cụ hữu ích và tiện lợi. Với mục đích này, chúng ta cần một đội ngũ có tinh thần đồng đội theo định hướng thành công, sẵn sàng để giải quyết các công việc mới và có thể làm việc như một nhóm lớn.

Chúng tôi dựa vào mối quan hệ của chúng tôi với cả khách hàng và nhân viên về trách nhiệm lẫn nhau và sự tin tưởng. Chúng tôi chấp nhận những người có nhiều kinh nghiệm, triển vọng và kỹ năng để đảm bảo sự tăng trưởng năng động của công ty chúng tôi.

Nếu bạn quan tâm đến làm việc với thị trường tài chính, các nhà đầu tư tư nhân, công nghệ thông tin hoặc trong lĩnh vực hỗ trợ khách hàng, bán hàng và tiếp thị, cơ hội nghề nghiệp với NordFX sẽ mang lại cho bạn những trải nghiệm vô giá và đa diện. Chúng tôi cung cấp mức lương cạnh tranh, lịch làm việc linh hoạt, huấn luyện, hỗ trợ và phát triển vững chắc.

Các vị trí chính thức của NordFX chỉ có trong phần này và được liệt kê dưới đây.


Vui lòng liên hệ trực tiếp với NordFX về vị trí tuyển dụng hoặc công việc trên bằng cách điền vào mẫu phản hồi.

Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi