CHÍNH SÁCH CHỐNG RỬA TIỀN VÀ CHỐNG TÀI TRỢ KHỦNG BỐ CỦA NORDFX

Chính sách của NFX Capital Vu INC (sau đây gọi là "NordFX") nghiêm cấm và tích cực ngăn chặn rửa tiền, tài trợ chống khủng bố và bất kỳ hoạt động nào tạo điều kiện cho rửa tiền hoặc tài trợ cho các hoạt động khủng bố hoặc tội phạm bằng cách tuân thủ tất cả các luật hiện hành các yêu cầu và các quy định thực hiện của nó.

Rửa tiền là hành vi chuyển tiền hoặc các giá trị vật chất khác thu được từ hoạt động bất hợp pháp (khủng bố, buôn bán ma túy, buôn bán vũ khí bất hợp pháp, tham nhũng, buôn lậu người, v.v.) thành tiền hoặc các khoản đầu tư có vẻ hợp pháp. Hoạt động này được sử dụng vì nguồn tiền bất hợp pháp và các giá trị vật chất khác không thể truy tìm được. NordFX có các tiêu chuẩn nghiêm ngặt và minh bạch liên tục được cải tiến, vì vậy chúng tôi đảm bảo các yêu cầu tuân thủ với luật phòng chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CTF) hiện hành cũng như các quy định toàn cầu.

Để đối phó với sự xâm nhập của tiền tội phạm vào nền kinh tế quốc doanh và ngăn chặn sự mở rộng của hoạt động khủng bố, các quốc gia thực hiện cuộc đấu tranh chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Các tổ chức tài chính là một trong những công cụ dễ tiếp cận và thuận tiện nhất cho phép hợp pháp hóa doanh thu từ hoạt động bất hợp pháp. Sự hội nhập ngày càng tăng của các thị trường tài chính và sự tự do di chuyển vốn giữa các thị trường này làm cho việc thâm nhập thị trường của vốn tội phạm trở nên dễ dàng hơn. Do đó, Nord FX áp dụng luật và các chương trình thực hiện của nó để giúp các tổ chức quốc tế đấu tranh chống rửa tiền và tài trợ cho hoạt động khủng bố trên toàn thế giới.

 1. NordFX lập tài liệu và xác minh dữ liệu nhận dạng của Khách hàng, đồng thời ghi nhật ký và theo dõi báo cáo chi tiết về tất cả các giao dịch do Khách hàng thực hiện.
 2. Nord FX theo dõi các giao dịch đáng ngờ của khách hàng và các giao dịch được thực hiện trong các điều kiện không tiêu chuẩn. NordFX thực hiện hành động của mình trên cơ sở các khuyến nghị của AML/CTF/FATF.
 3. NordFX không chấp nhận gửi tiền mặt cũng như không giải ngân tiền mặt trong bất kỳ trường hợp nào.
 4. NordFX có quyền từ chối xử lý giao dịch ở bất kỳ giai đoạn nào, khi cho rằng giao dịch đó được kết nối dưới bất kỳ hình thức nào với hoạt động rửa tiền hoặc tội phạm. Theo luật pháp quốc tế, NordFX không có nghĩa vụ thông báo cho Khách hàng rằng họ đã được báo cáo cho các cơ quan tương ứng về hoạt động đáng ngờ của Khách hàng.

NordFX cam kết cập nhật thường xuyên hệ thống điện tử của mình để kiểm tra các giao dịch đáng ngờ và xác minh hồ sơ nhận dạng khách hàng, phù hợp với bất kỳ quy định mới nào khi chúng được ban hành, cũng như cung cấp đào tạo cho nhân viên của mình về các cải tiến đối với các quy trình chống rửa tiền có thể được yêu cầu bởi các quy định mới.

Yêu cầu mở tài khoản

 • Hộ chiếu hợp lệ, thẻ căn cước do chính phủ cấp hoặc thẻ căn cước quốc gia
 • Hoá đơn tiện ích hoặc hoá đơn điện thoại/ internet/ thuế, sao kê ngân hàng (không quá 3 tháng)

NordFX có quyền từ chối bất kỳ khách hàng hoặc pháp nhân nào không phù hợp với Chính sách NordFX AML/CTF tùy thuộc vào các yêu cầu của luật và quy định AML/CTF hiện hành.

Giám sát danh sách trừng phạt

NordFX cam kết chống rửa tiền và tài trợ khủng bố và không có phương pháp tiếp cận rủi ro AML/CFT với các khách hàng hoặc pháp nhân được liệt kê trên các nguồn mở sau:

 • Lực lượng đặc nhiệm hành động tài chính (FATF)
 • Danh sách trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ)
 • Danh sách hợp nhất các biện pháp trừng phạt tài chính của Liên minh Châu Âu (EU)
 • Nhóm rửa tiền Đông và Nam Phi
 • FINTRAC
 • FIC (Nam Phi)
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi