2 tháng 7 năm 2024

Kính gửi Quý Khách Hàng, Do Ngày Độc lập của Hoa Kỳ, giờ giao dịch sẽ có những thay đổi sau (theo giờ máy chủ NordFX):

2024-07-03

Cổ phiếu Mỹ

đóng cửa sớm

20:00

2024-07-04

XAGUSD

đóng cửa sớm

20:15

2024-07-04

XAUUSD

đóng cửa sớm

20:15

2024-07-04

UKOIL

đóng cửa sớm

20:15

2024-07-04

USOIL

đóng cửa sớm

20:15

2024-07-04

XNGUSD

đóng cửa sớm

20:15

2024-07-04

JP225

đóng cửa sớm

20:00

2024-07-04

US30

đóng cửa sớm

20:00

2024-07-04

US500

đóng cửa sớm

20:00

2024-07-04

USTEC

đóng cửa sớm

20:00

2024-07-04

Cổ phiếu Mỹ

đóng cửa

 

2024-07-05

XAGUSD

mở cửa muộn

01:05

2024-07-05

XAUUSD

mở cửa muộn

01:05

2024-07-05

UKOIL

mở cửa muộn

03:10

2024-07-05

USOIL

mở cửa muộn

01:10

2024-07-05

XNGUSD

mở cửa muộn

01:10

2024-07-05

JP225

mở cửa muộn

01:05

2024-07-05

US30

mở cửa muộn

01:05

2024-07-05

US500

mở cửa muộn

01:05

2024-07-05

USTEC

mở cửa muộn

01:05

Bản cập nhật này chi tiết các thay đổi sắp tới về giờ giao dịch. Nếu một thị trường hoặc tài sản cụ thể không được đề cập ở đây, giờ của nó vẫn không thay đổi.


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi