22 tháng 6 năm 2024

Kính gửi Quý Khách Hàng, Do kỳ nghỉ lễ công cộng ở Hồng Kông, giờ giao dịch sẽ có những thay đổi sau (theo giờ máy chủ NordFX):

2024-06-28

HK50

đóng cửa sớm

22:00

2024-07-01

HK50

đóng cửa

 

2024-07-02

HK50

mở cửa muộn

04:20

Bản cập nhật này chi tiết các thay đổi sắp tới về giờ giao dịch. Nếu một thị trường hoặc tài sản cụ thể không được đề cập ở đây, giờ của nó vẫn không thay đổi.


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi