20 tháng 6 năm 2024

Các chỉ số kinh tế đóng một vai trò quan trọng trong phân tích cơ bản và dự báo xu hướng trung và dài hạn, cho dù nó liên quan đến tiền tệ hay giá của các mặt hàng trao đổi lớn. Trong số rất nhiều chỉ số, Chỉ số giá tiêu dùng (CPI), Chỉ số giá sản xuất (PPI) và Chỉ số nhà quản lý mua hàng (PMI) nổi bật vì tầm quan trọng và tính ứng dụng rộng rãi của chúng. Các chỉ số này cung cấp thông tin quan trọng về các khía cạnh khác nhau của tình trạng kinh tế và ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết định của Ngân hàng Trung ương về lãi suất và chính sách tiền tệ nói chung. Do đó, việc hiểu rõ các chỉ số này cho phép những người tham gia thị trường tài chính đưa ra quyết định sáng suốt, cho dù đó là đầu tư, giao dịch hay lập kế hoạch chiến lược.

CPI – Chỉ số lạm phát cơ bản

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là một trong những chỉ số kinh tế quan trọng dùng để đo lường sự thay đổi giá cả hàng hóa và dịch vụ được các hộ gia đình tiêu dùng. Nó thể hiện sự đánh giá trung bình có trọng số về sự thay đổi giá của một giỏ hàng hóa và dịch vụ trong một khoảng thời gian nhất định. Như vậy, chỉ số CPI là một trong những thông số chính để đánh giá mức độ lạm phát trong nền kinh tế.

Tính CPI bao gồm một số bước:

– Lựa chọn thời kỳ cơ sở: Thiết lập điểm khởi đầu cho các mức giá để so sánh với các mức giá trong tương lai.

– Lựa chọn rổ hàng hóa, dịch vụ: Xác định tập hợp hàng hóa, dịch vụ sẽ sử dụng để tính chỉ số. Bộ này phản ánh thói quen tiêu dùng của hộ gia đình.

– Trọng số giá: Ấn định trọng số cho từng hàng hóa và dịch vụ dựa trên tỷ trọng của nó trong chi tiêu bình quân của hộ gia đình.

– Thu thập dữ liệu về giá: Giá hàng hóa, dịch vụ được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm cửa hàng, siêu thị, cửa hàng trực tuyến và các cửa hàng khác.

– Tính toán chỉ số: Giá hiện tại được so sánh với giá thời kỳ cơ sở và chỉ số CPI được tính dựa trên sự so sánh này.

Các loại chỉ số CPI. Có nhiều loại chỉ số CPI, mỗi loại có đặc điểm riêng và được sử dụng cho các mục đích khác nhau:

– CPI tiêu đề: Phản ánh sự thay đổi chi phí của tất cả hàng hóa và dịch vụ có trong giỏ hàng tiêu dùng, bao gồm thực phẩm, quần áo, nhà ở, giao thông, giáo dục, y tế, chi phí giải trí và nhiều hàng hóa, dịch vụ khác được người dân tiêu dùng.

– CPI lõi: Loại trừ các thành phần dễ bay hơi như thực phẩm, năng lượng, thuốc lá và rượu để mang lại động lực giá ổn định và chính xác hơn. Chỉ báo này được sử dụng để xác định lạm phát cơ bản, đây là chỉ báo đáng tin cậy hơn về xu hướng kinh tế dài hạn.

– CPI cho người tiêu dùng thành thị (CPI-U): Bao gồm chi tiêu của tất cả hộ gia đình thành thị.

– CPI dành cho người làm công ăn lương (CPI-W): Tập trung vào chi tiêu của các hộ gia đình có thu nhập chính đến từ công việc sản xuất.

Tầm quan trọng của CPI đối với thị trường tài chính. Đối với các nhà giao dịch và những người tham gia thị trường tài chính khác, việc theo dõi chỉ số CPI là cực kỳ quan trọng. CPI là chỉ số chính của lạm phát. Do đó, các Ngân hàng Trung ương như Cục Dự trữ Liên bang (Fed), Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) và các ngân hàng khác sử dụng dữ liệu CPI để đưa ra các quyết định về chính sách tiền tệ. Mức độ lạm phát cao ở một quốc gia có thể dẫn đến tăng lãi suất, ảnh hưởng đến chi phí cho vay, lãi suất trái phiếu chính phủ và tỷ giá hối đoái của đồng tiền quốc gia so với các đồng tiền khác. Do đó, chỉ số CPI là một thành phần thiết yếu của phân tích cơ bản toàn diện, cho phép những người tham gia thị trường tài chính đưa ra quyết định sáng suốt và điều chỉnh chiến lược của họ theo tình hình kinh tế hiện tại. Chúng ảnh hưởng đến chiến lược của nhà đầu tư, khẩu vị rủi ro và mức độ quan tâm đến các tài sản trú ẩn an toàn khác nhau.

Việc sử dụng các chỉ số CPI, PPI và PMI trong phân tích tài chính1

PPI – Chỉ số lạm phát hàng đầu

Chỉ số giá sản xuất (PPI) là một trong những chỉ số kinh tế quan trọng nhất được sử dụng để đo lường sự thay đổi giá hàng hóa và dịch vụ do các nhà sản xuất trong nước sản xuất. PPI là chỉ số lạm phát hàng đầu vì những thay đổi về giá ở cấp độ sản xuất thường đi trước những thay đổi về giá ở cấp độ tiêu dùng (CPI).

Tính toán PPI bao gồm một số bước chính:

– Lựa chọn thời kỳ cơ sở: Thiết lập điểm khởi đầu cho các mức giá để so sánh với các mức giá trong tương lai.

– Lựa chọn tập hợp hàng hóa, dịch vụ: Xác định rổ hàng hóa, dịch vụ được sản xuất trong nền kinh tế.

– Định giá theo trọng số: Ấn định trọng số cho từng hàng hóa, dịch vụ dựa trên tỷ trọng của nó trong sản xuất.

– Thu thập dữ liệu về giá: Giá hàng hóa, dịch vụ được tập hợp từ nhiều doanh nghiệp, nhà sản xuất khác nhau.

– Tính toán chỉ số: Giá hiện tại được so sánh với giá thời kỳ cơ sở và PPI được tính toán dựa trên sự so sánh này.

Các loại chỉ số PPI. Có một số loại chỉ số PPI, mỗi loại được sử dụng cho các mục đích khác nhau và có những đặc điểm riêng:

– PPI hàng hóa: Bao gồm tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong nền kinh tế.

– PPI hàng hóa trung gian: Tập trung vào hàng hóa được sử dụng trong quá trình sản xuất nhưng không dành cho tiêu dùng cuối cùng.

– PPI Nguyên liệu thô: Phản ánh sự thay đổi về giá nguyên liệu thô.

– PPI Thành phẩm: Đo lường sự thay đổi về giá của các sản phẩm sẵn sàng để bán cho người tiêu dùng cuối cùng.

Giống như CPI, PPI rất quan trọng trong việc phân tích thị trường tài chính và phát triển các chiến lược giao dịch trung và dài hạn. Như đã đề cập, PPI là chỉ số hàng đầu và được sử dụng để dự báo lạm phát tiêu dùng. Vì vậy, nó được các Ngân hàng Trung ương tích cực sử dụng khi đưa ra các quyết định chính sách tiền tệ. Dữ liệu PPI cũng rất hữu ích cho các nhà đầu tư và nhà giao dịch trên thị trường chứng khoán và hàng hóa vì nó giúp họ đánh giá những thay đổi về chi phí sản xuất của các công ty, điều này rất quan trọng để phân tích lợi nhuận và khả năng cạnh tranh của họ.

PMI – Đánh giá nền kinh tế hiện tại và tương lai

Một chỉ số kinh tế quan trọng khác là Chỉ số Nhà quản lý Mua hàng (PMI). Nó được sử dụng để đánh giá tình trạng hiện tại và dự báo hoạt động trong tương lai trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của nền kinh tế của một quốc gia hoặc một hiệp hội, ví dụ: các quốc gia thuộc khu vực đồng Euro. PMI dựa trên khảo sát của các nhà quản lý mua hàng và phản ánh những thay đổi trong các lĩnh vực như đơn đặt hàng mới, sản xuất, việc làm, giao hàng và hàng tồn kho.

Việc tính toán PMI tiến hành như sau: Người quản lý mua hàng của các công ty trả lời các câu hỏi về điều kiện kinh doanh hiện tại. Các câu hỏi liên quan đến các khía cạnh như số lượng đơn đặt hàng mới, trình độ sản xuất, việc làm, thời gian giao hàng và khối lượng hàng tồn kho. Các phản hồi sau đó được xử lý và chuyển đổi thành giá trị chỉ mục. Mỗi khía cạnh được gán một trọng số dựa trên tầm quan trọng của nó. Giá trị PMI được tính dưới dạng trung bình có trọng số của các giá trị của tất cả các khía cạnh. Giá trị trên 50,0 được coi là dương và cho thấy sự tăng trưởng trong hoạt động, trong khi giá trị dưới 50,0 là âm và cho thấy sự suy giảm của nền kinh tế.

Các loại chỉ số PMI. Có một số loại chỉ số PMI, mỗi loại được sử dụng cho các mục đích khác nhau và có những đặc điểm riêng:

– PMI sản xuất: Phản ánh tình trạng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực sản xuất.

– PMI dịch vụ: Đánh giá hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ.

– PMI tổng hợp: Bao gồm dữ liệu từ cả lĩnh vực sản xuất và dịch vụ, cung cấp bức tranh tổng thể về hoạt động kinh tế.

Tầm quan trọng của PMI đối với thị trường tài chính. Đối với các nhà giao dịch và những người tham gia thị trường tài chính khác, việc theo dõi chỉ số PMI rất quan trọng vì nhiều lý do. Đầu tiên, PMI là chỉ số hàng đầu cung cấp cái nhìn sâu sắc về tình trạng tương lai của nền kinh tế. Chỉ số này tăng cho thấy hoạt động kinh tế đang mở rộng, trong khi chỉ số này giảm cho thấy hoạt động kinh tế đang co lại. Ngân hàng Trung ương và các cơ quan chính phủ sử dụng dữ liệu PMI cùng với CPI và PPI để đánh giá các điều kiện kinh tế hiện tại và dự báo trong tương lai cũng như đưa ra các quyết định về chính sách tiền tệ. Ngoài ra, việc giám sát PMI cho phép những người tham gia thị trường tài chính đưa ra quyết định sáng suốt và điều chỉnh chiến lược của họ dựa trên điều kiện kinh tế hiện tại và dự kiến. Ví dụ: PMI Sản xuất tăng có thể thúc đẩy sự quan tâm đến cổ phiếu của các công ty sản xuất, trong khi sự sụt giảm có thể thúc đẩy các nhà đầu tư tìm đến tài sản trú ẩn an toàn.

***

Không còn nghi ngờ gì nữa, mỗi chỉ số nói trên đều quan trọng và hữu ích. Tuy nhiên, việc sử dụng kết hợp chúng giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư dự báo chính xác hơn các xu hướng trung và dài hạn, tăng lợi nhuận cho công việc của họ và giảm rủi ro tài chính.

Ngoài ra, các chỉ số kinh tế giúp dự đoán các quyết định của Ngân hàng Trung ương, có thể được sử dụng hiệu quả trong giao dịch ngắn hạn ngay trước và sau các cuộc họp của các cơ quan quản lý này. Cũng cần lưu ý lợi ích của các số liệu này không chỉ đối với các nhà giao dịch tiền tệ, chứng khoán và hàng hóa mà còn đối với những người tham gia đầu tư và giao dịch trên thị trường tiền điện tử. Ví dụ: tình hình kinh tế ở Mỹ và hành động của Fed có tác động mạnh mẽ đến hoạt động đầu tư và khẩu vị rủi ro của những người tham gia thị trường, từ đó dẫn đến những thăng trầm trên thị trường tài sản kỹ thuật số. Do đó, có thể khẳng định một cách tự tin rằng hiểu rõ CPI, PPI và PMI là chìa khóa để đưa ra các quyết định và chiến lược đầu tư và giao dịch thành công.


« NHỮNG BÀI BÁO HỮU ÍCH
Theo dõi chúng tôi