17 tháng 4 năm 2019

Bắt đầu từ tháng Tư này, khách hàng của NordFX có thể sử dụng một trong những phương pháp quản lý ủy thác phổ biến nhất và đã được thử nghiệm lâu dài - Tài khoản PAMM ( viết tắt của Mô-đun Quản lý và Phân bổ Phần tram đầu tư).

 Phạm vi dịch vụ mà NordFX cung cấp cho khách hàng của mình đã phong phú thêm với một trong những dịch vụ đầu tư phổ biến nhất hiện nay, tài khoản PAMM1

Đây là một trong những dịch vụ môi giới được tìm kiếm nhiều nhất, vì tiền của bạn được quản lý bởi một hoặc nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp, nhà quản lý nhận phí theo phần trăm lợi nhuận, là một công cụ hiệu quả để tạo thu nhập thụ động cho các nhà đầu tư, đảm bảo bảo vệ đáng kể cho vốn của nhà đầu tư.

Dịch vụ PAMM của NordFX cung cấp một số điều khoản tốt nhất trên thị trường cũng như một loạt các công cụ giao dịch có sẵn trên tài khoản Pro và Zero, bao gồm 33 cặp tiền tệ, kim loại, 15 cặp tiền điện tử, 4 chỉ số tiền điện tử và hợp đồng CFD của một số chỉ số chứng khoán lớn và dầu.

Giao dịch được thực hiện trên nền tảng MetaTrader-4. Đòn bẩy tối đa có sẵn trên tài khoản PAMM là 1: 1000. Số tiền tối thiểu không thể rút tối thiểu với các khoản đầu tư của chính người quản lý quỹ là 50 đô la. Không có yêu cầu nào từ công ty đối với các nhà đầu tư và nhà quản lý phải xác định số tiền tối thiểu cho các khoản đầu tư, cũng như các điều khoản khác, trong mục offer – để nghị được đầu tư.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về các cơ chế của dịch vụ PAMM trong mục Cabinet của Nhà giao dịch trong phần Sản phẩm đầu tư trực tuyến tại https://account.nordfx.com/account/pamm/. Bạn cũng có thể mở một tài khoản tương ứng ở đó bằng cách đăng ký làm người quản lý hoặc là nhà đầu tư.


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi