12 tháng 12 năm 2017

Thân gửi các đối tác! Chúng tôi rất hân hạnh thông báo cho bạn rằng bắt đầu từ 11.12.2017, chúng tôi giới thiệu các điều khoản được cập nhật của Chương trình Liên kết cho các tài khoản Fix, Pro và Zero. Các tài khoản mới đã kết hợp tất cả các tính năng tốt nhất của các tài khoản trước đó:

  • Tài khoản Fix mới đã kết hợp "Micro" và "1: 1000" – spread được giảm, các cặp tiền tệ mới và kim loại được thêm vào. Tiền hoa hồng liên kết từ các tài khoản Fix bây giờ tạo thành 1 pip cố định, nghĩa là 10 USD cho mỗi lot với EURUSD (trước đây là 8 USD cho mỗi lot).
  • Các tài khoản Pro đã kết hợp các tài khoản "Standard" và "Crypto" - spread được giảm, tiền điện tử được thêm vào. Tiền hoa hồng liên kết từ các tài khoản Pro bây giờ tạo ra 0.5 pip cố định từ các cặp tiền tệ, nghĩa là 5 USD cho mỗi lot với EURUSD (trước đây là 3.9 USD cho mỗi lot). Hoa hồng liên kết cho kim loại là $5 cho mỗi lot (trước đây là $ 4 cho mỗi lot). Hoa hồng liên kết với tiền điện tử là 5 USD cho mỗi lot với BTCUSD, 0.1 USD cho mỗi lot với LTCUSD, 0.5 USD cho mỗi lô với ETHUSD.
  • Tài khoản Zero thay thế cho tài khoản MT-ECN - với spread mới từ 0 pip, hoa hồng giao dịch thấp hơn. Hoa hồng Đối tác cho tài khoản Zero bây giờ cố định là 0.4 pip cho tiền tệ, $4 mỗi lot cho kim loại. Hoa hồng Đối tác cho tiền điện tử là $5 mỗi lot cho BTCUSD, $0.1 mỗi lot cho LTCUSD, $0.5 mỗi lot cho ETHUSD.

Chương trình đối tác hai cấp, nhờ đó NordFX thanh toán các đối tác cấp một 10% trong số các hoa hồng của đối tác cấp hai, vẫn không thay đổi.

Đồng thời, như trước, hoa hồng được tự động ghi có trực tuyến, bạn có thể rút hoa hồng bất cứ lúc nào và không có bất kỳ hạn chế nào.

Việc chuyển đổi sang các điều khoản mới cho các đối tác NordFX hiện tại sẽ được thực hiện tự động với việc chuyển đổi tự động các tài khoản giao dịch cũ thành tài khoản mới.

Chúng tôi hy vọng rằng khách hàng của bạn sẽ đánh giá cao sự cải thiện đáng kể về các điều khoản giao dịch và bạn sẽ tăng thu nhập đáng kể khi tham gia Chương trình Liên kết NordFX!


« Tin tức công ty
Nhận
Đào tạo
Mới đối với thị trường? Tận dụng mục "Bắt đầu tham gia". Bắt đầu đào tạo
Theo dõi chúng tôi